ZİRVE HAKKINDA
Sürdürülebilir İş Liderleri Zirvesi


İŞ DÜNYASI
GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK
İÇİN BULUŞUYOR.


Sürdürülebilirlik Akademisi ve Fortune işbirliği ile “Sürdürülebilir İş Zirvesi- Yeşil İş’’ 8. Yılında yine tüm paydaşları buluşturuyor.

Türkiye’nin en güçlü sürdürülebilirlik platformu olan “Sürdürülebilir İş Zirvesi: Yeşil İş”, yeni ekonomide değişen iş modelleri ile hisse değerlerinden finansman yapılarına, döngüsel ekonomiye geçişten, su ve karbon yönetimi ile değişen iş modellerine, Endüstri 4.0’dan inovasyon ve teknolojik gelişmelerin önemine, dijital dönüşümden sürdürülebilir ürünler ve geleceğin malzemelerine, enerji ve enerji yönetim sistemlerinden kurumsal sürdürülebilirlik performans kriterlerine kadar değişen iş dünyası ve yeni ekonomi için önemli konular ekseninde güncel ve çarpıcı bakış açılarının ve çözüm önerilerinin gerek ulusal gerekse uluslararası konuşmacıların katılımı ile paylaşıldığı bir platform olarak 8 yıldır gerçekleştiriliyor.

Platformda iş dünyasının liderleri, sürdürülebilir büyümenin uzmanları, büyük sermayeli şirketlerden KOBİ’lere kadar tüm özel sektör, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve akademi dünyası sürdürülebilir dönüşümü sağlamak için üzere bir araya geliyor.Sürdürülebilir İş Liderleri Zirvesi’nin
bu yılki teması “Geleceği Şekillendirmek”Sürdürülebilir İş Liderleri Zirvesi'ne Neden Katılmalısınız?

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ LİDERLERİ ZİRVESİ’NE NEDEN KATILMALISINIZ?


Değişen iş dünyası ve yeni ekonomide kurumların ihtiyaçlarına cevap bulabildiği, işbirliği modellerinin geliştirdiği, iyi uygulama örneklerinden ilham aldığı, etkileşim ve network oluşturabildiği bir platform olan Sürdürülebilir İş Zirvesi/Yeşil İş‘de, 21. yüzyılda ekonomi ve iş dünyasının dönüşümü; küresel megatrendler ve liderlik; iklim değişikliği ve sorumlu kaynak kullanımı; enerji; dijitalleşme ve inovasyon; geleceğin akıllı şehirleri; kamu politikaları ve teşvikler, şeffaflık ekseninde çarpıcı bakış açıları ve çözüm önerileri tartışılacak.


İlham Veren Oturumlar

Konuları tüm boyutları ile ele alan, önemli uzmanların yer alacağı oturumlara, interaktif paylaşımların yapılabildiği paralel kulvarlara ve tartışma gruplarına katılın.


Öğrenmek ve Paylaşmak

Sürdürülebilir iş modellerinde yasal düzenlemeleri, politikaları, yenilikçi yaklaşımları, liderlik tecrübelerini, yeni iş fırsatlarını ve başarılı uygulama örneklerini öğrenin ve paylaşın.


Network Fırsatları

Kamu kurumları, sektördeki liderler ve yöneticiler, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile tanışın ve fikir alışverişinde bulunun.


Keşif

İş dünyasına öncülük eden sürdürülebilirlik liderlerini, iyi uygulama örneklerini, kamu ve özel sektör tarafından geliştirilen iş stratejilerini keşfedin.Kayıt Olmak İçin Tıklayınız

Sürdürülebilirlik Akademisi
Fortune
Karbon Nötr Logo

© 2020 Sürdürülebilir İş Zirvesi/Yeşil İş. Tüm hakları saklıdır.